Danh sách đóng góp QUỸ PHÁP LÝ HỖ TRỢ ANH CHỊ EM DÂN CHỦ

Danh sách đóng góp QUỸ PHÁP LÝ HỖ TRỢ ANH CHỊ EM DÂN CHỦ: (sẽ được cập nhật liên tục) Từ Hải Ngoại (USD):  As of 03/07/2014:  $4,750.00 1. Nguyễn Chester – $200… Continue reading

Lời Kêu Gọi Quỹ Pháp Lý Hỗ Trợ Anh Chị Em Dân Chủ

Xin lỗi cùng tất cả, vì có một sơ sót nhỏ khi ghi nhầm tên Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị & Tôn Giáo nên chúng tôi đã sửa lại cho đúng. Xin… Continue reading

Frontline Defenders – Vietnam: Second attack on human rights defender Mr Nguyen Bac Truyen

On 24 February 2014, at approximately 2:30pm, human rights defender Mr Nguyen Bac Truyen, along with his wife, was attacked by undercover policemen as they made their way to the Australian embassy in… Continue reading

Letter # 2 – Update on Bui Thi Minh Hang

February 21, 2014   Dear Sir/Madame,   We are writing to you regarding Ms. Bui Thi Minh Hang, a land-rights and human rights activist in Vietnam.  She is currently detained in Cao Lanh… Continue reading

Letter to U.S. Elected Officials and NGOs

February 18, 2014 Re: Human Rights Activist Bui Thi Minh Hang and others unlawful arrest in Vietnam Dear Sir/Madame, On behalf of the Women For Human Rights in Vietnam organization, we are sending… Continue reading

HUMAN RIGHTS WATCH LÊN TIẾNG VỀ VỤ TNLT NGUYỄN BẮC TRUYỄN BỊ BẮT

Vietnam: Stop Harassment of Rights Defenders Police Action Against Nguyen Bac Truyen Part of Sustained Pattern of Abuse FEBRUARY 13, 2014  EMAIL “This looks like a shameful and personalized act of retaliation against… Continue reading

Vì nhân quyền và một Việt Nam tươi sáng

Vì một tương lai cho Việt Nam.

Bản Thông Cáo Báo Chí Kêu Gọi Trả Tự Do cho sinh viên Đỗ Thị Minh Hạnh

Ngày 23 tháng 9 năm 2013 – Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội hãy trả tự do cho sinh viên Đỗ Thị Minh Hạnh. Sinh viên… Continue reading