HƯỚNG SINH CỦA MẠNG LƯỚI ÂN XÁ QUỐC TẾ TƯỞNG NIỆM CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM ĐINH ĐĂNG ĐỊNH

HƯỚNG SINH CỦA MẠNG LƯỚI ÂN XÁ QUỐC TẾ TƯỞNG NIỆM CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM ĐINH ĐĂNG ĐỊNH Hướng Sinh Mạng Lưới Ân Xá Quốc Tế – Chi Hội Miền Trung Na Uy.

"Tôi là Đinh Đăng Định"

Hình ảnh “Tôi là Đinh Đăng Định” được các Hướng Sinh Mạnh Lưới Ân Xá Quốc Tế gởi đến cho WFHR.

Amnesty International Student Network

Hình ảnh “Tôi là Đinh Đăng Định” được các Hướng Sinh Mạnh Lưới Ân Xá Quốc Tế gởi đến cho WFHR.

Tối thứ Hai, ngày 7 tháng 4 năm 2014 cuộc họp thường niên của ban lãnh đạo Chi Hội cho tài khóa 2013-2014 đã diễn ra tại miền trung Na Uy. Sáng kiến tưởng niệm Ông Đinh Đăng Định sau cuộc họp đã được các thành viên trẻ của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế khởi sướng sau khi Phó Giám Đốc phụ trách Châu Á Thái Bình Dương Robert Abbot đưa ra thong cáo báo chí về sự ra đi của Ông Định vào ngày thứ Sáu. Các bạn trẻ này nhận thấy họ có nhiệm vụ phải tưởng niệm vị cựu tù nhân lương tâm nổi bật đồng thời cũng là một nhà hoạt động môi trường để ghi nhớ những đóng góp của Ông.

Trước khi các thành viên cuộc họp chụp hình với biểu ngữ “Tôi Là Đinh Đăng Định”, cô Chelsea Nguyễn đã báo cáo sơ lược về tiểu sử và các hoạt động của Ông Đinh Đăng Định. Bản báo cáo cũng có nêu lên tình trạng của những nhà hoạt động khác tại Việt Nam. Cô Chelsea cho biết “vì trường hợp của Ông Đinh Đăng Định là một trong những quan tâm chính của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt vinh danh di sản của Ông với biểu ngữ là việc làm thoả đáng.”

Mục đích của biểu ngữ “Tôi Là Đinh Đăng Định” nhằm nhắn gửi đến những nhà hoạt động can trường khác trên thế giới rằng “Còn rất nhiều những Đinh Đăng Định khác trên thế giới này và tinh thần hoạt động vì cộng đồng của Ông sẽ tồn tại trong mỗi chúng ta.” “Chúng tôi thành tâm hi vọng rằng những tấm ảnh này sẽ là một khích lệ tinh thần cho các cá nhân bị xâm phạm quyền căn bản là được bày tỏ ý kiến và hoạt động cho cộng đồng trong ôn hòa”. Câu phát biểu này được đưa ra như một tổng kết cho buổi tưởng niệm thầy giáo Đinh Đăng Định.

Các thành viên của cuộc họp thường niên bao gồm: – Katinka Ann Bertram , 20 tuổi từ Na Uy – Ringo Reboucas, 22 tuổi từ Brazil – Nina Augestad Kvitastein, 23 tuổi từ Na Uy – Odin Ekeroth Sikkeland, 22 tuổi từ Na Uy – Viktoria Galai, 24 tuổi từ Na Uy – Elisabeth Asphaug Rauboti, 21 tuổi từ Na Uy – Babak Moussakhani, từ Iran – Jorge Isaac Martinez Corona, 27 tuổi từ Mexico – Chelsea Nguyễn, 21 tuổi từ Na Uy.

Chú thích: Tài liệu về thầy Đinh Đăng Định là một trong những luận án đã được các hướng sinh trong mạng lưới thực hiện từ tháng Giêng đến tháng Tư bao gồm: – Yevgeniy Vitishko, nhà hoạt động môi trường từ Nga – Maria Lopéz, nạn nhân tra tấn từ Mexico – Eskinder Nega, phóng viên từ Ethopia

Bản tin của WFHR