Bản Thông Cáo Báo Chí Kêu Gọi Trả Tự Do cho sinh viên Đỗ Thị Minh Hạnh

Ngày 23 tháng 9 năm 2013 – Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội hãy trả tự do cho sinh viên Đỗ Thị Minh Hạnh. Sinh viên… Continue reading